Ejeroplysninger

Lantmännen Unibake A/S 
Hammerholmen 21-35
2650 Hvidovre
+45 36 39 71 00     

Persondata

Lantmännen ekonomisk förening og dets koncernselskaber ("Lantmännen" eller "vi") behandler personoplysninger om dem, der besøger og bruger vores websteder, mobilapps og platforme på de sociale medier ("Digitale kanaler") og om dem, der deltager i kampagner og konkurrencer eller bedømmelser, som arrangeres af et af selskaberne i Lantmännen, eller som kontakter os i forbindelse med kundesager.

Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse, samt hvilke cookies der bruges i forbindelse med vores digitale kanaler.

Lantmännen respekterer dit privatliv og efterstræber et højt beskyttelsesniveau ved al behandling af personoplysninger. Al behandling af personoplysninger hos Lantmännen foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende personoplysninger. I EU/EØS træder persondataforordningen (GDPR) i kraft den 25. maj 20181. Da de fleste af Lantmännens selskaber er underlagt europæisk lovgivning, tager denne politik udgangspunkt i persondataforordningen, GDPR. Lokal lovgivning om persondatabeskyttelse uden for EU/EØS skal tages i betragtning, når det er relevant.

I forbindelse med Lantmännens digitale tjenester kan der gives specifikke oplysninger om behandling af personoplysninger, og i så fald har de forrang for denne generelle information.

- Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte sammen med andre oplysninger kan forbindes med en levende fysisk person. Det betyder, at vidt forskellige data såsom navn og kontaktoplysninger, IP-adresser, konkurrencebidrag, købshistorik, sagsoplysninger og fotografier udgør personoplysninger.

- Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Ved besøg på vores digitale kanaler:

Når du besøger eller bruger vores digitale kanaler, kan vi indsamle sådanne oplysninger, som du vælger at overføre til os, for eksempel dit navn, din postadresse, e-mailadresse og dit mobilnummer. Personoplysninger kan også indsamles via cookies som beskrevet i afsnittet "Information om cookies og hvordan man undgår cookies".

Ved deltagelse i konkurrencer, andre marketingaktiviteter, bedømmelser eller smagspaneler:

Hvis du deltager i konkurrencer eller andre marketingaktiviteter, der organiseres af et af selskaberne i Lantmännen, kan det være nødvendigt at behandle konkurrencebidrag og andre oplysninger om dig, som er nødvendige til f.eks. at administrere præmier. Hvis du deltager i en bedømmelsesaktivitet for nogle af Lantmännens produkter, vil dine vurderinger og forslag også blive behandlet, samt data om køn og alder. Ved smagspaneler behandles også eventuelle fødevareallergier.

Ved kontakt med vores kundeservice og anden kommunikation:

I kommunikation med os, f.eks. ved spørgsmål til vores kundeservice eller i sager vedrørende reklamation over produkter, der er fremstillet af et af selskaberne i Lantmännen, kan vi ud over dine kontaktoplysninger også være nødt til at behandle f.eks. sagsoplysninger, kundenummer, klager, ønsker og andre oplysninger, som du afgiver om dig selv i kontakten med os. 

- Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Alt efter, om du besøger vores digitale kanaler, deltager i konkurrencer, andre marketingaktiviteter, bedømmelser eller smagspaneler eller kommunikerer med os i andre sammenhænge, behandler vi dine personoplysninger til forskellige formål:

 • Til at levere tjenester eller produkter, som du har bestilt, og administrere vores aftale med dig;
 • Til at kommunikere med dig og administrere din sag (f.eks. håndtere reklamationer/skader, klager eller kommentarer osv.);
 • Til at håndtere og reagere på lovkrav, f.eks. i forbindelse med en tvist eller retssag;
 • Til at administrere arrangementer, konkurrencer og præmier. Konkurrencebidrag kan blive offentliggjort i forbindelse med marketing;
 • Til at følge op og evaluere Lantmännens produkter, f.eks. gennem smagspaneler;
 • Til at opretholde, udvikle, teste og forbedre vores digitale kanaler og de tekniske platforme, som de leveres på;
 • Til at oprette statistikker vedrørende brugen af vores digitale kanaler; og
 • Til at markedsføre produkter og tjenester fra selskaber i Lantmännen (også via e-mail og sms/mms), som kan være af interesse for dig. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, kan du kontakte os på dataskyddsombud@lantmannen.com. Du kan også afmelde elektronisk markedsføring via linket i vores nyhedsbreve. 

 

Retsgrundlag for vores behandling af personoplysninger 

Lantmännen behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at afslutte en aftale med dig, håndtere eventuelle reklamationer eller andre typer kundeservicespørgsmål. Vi behandler også personoplysninger, når vi har en anden legitim og berettiget interesse, f.eks. en interesse i at markedsføre os over for besøgende på vores digitale kanaler, en interesse i at udvikle vores digitale kanaler eller kommunikere med dig, f.eks. via kundeservice. 

Hvis Lantmännen behandler dine personoplysninger til et formål, som ifølge gældende lov kræver dit samtykke, vil vi indhente dit samtykke i forvejen. 

Sletning 

Dine personoplysninger vil kun blive behandlet af Lantmännen, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Vi har procedurer for efterfølgende at slette disse oplysninger. 

Sikkerhed til beskyttelse af personoplysninger 

Lantmännen varetager høj sikkerhed for dine personoplysninger og tager i den forbindelse passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion. 

Begrænsninger i videregivelse af personoplysninger 

Lantmännen kan benytte eksterne samarbejdspartnere til at udføre opgaver for Lantmännen, f.eks. yde it-tjenester eller hjælpe med markedsføring, analyser eller statistik. Udførelsen af disse tjenester kan betyde, at Lantmännens samarbejdspartnere, både inden for EU/EØS og uden for EU/EØS, får adgang til dine personoplysninger. Virksomheder, der håndterer personoplysninger på vegne af Lantmännen, skal altid indgå aftale med Lantmännen for at vi skal kunne sikre et højt niveau af beskyttelse af dine personoplysninger, også hos vores partnere. I forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS træffes der særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. indgåelse af aftaler, der omfatter standardklausuler for dataoverførsel, som er vedtaget af EU-Kommissionen, og som er tilgængelige på EU- Kommissionens websted.

Lantmännen kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, f.eks. politiet eller anden myndighed, hvis det vedrører strafferetlig efterforskning, eller hvis vi ellers er forpligtede til at videregive sådanne oplysninger på grundlag af lov eller en myndigheds beslutninger.

Lantmännen vil ikke videregive dine personoplysninger på nogen anden måde end beskrevet i dette afsnit.

Eksterne links

Lantmännens digitale kanaler kan nogle gange indeholde links til eksterne websteder eller tjenester, som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger et link til et eksternt websted, opfordres du til at gennemgå de principper for behandling af personoplysninger og data, som gælder for det pågældende sted. Denne databeskyttelsespolitik gælder kun for Lantmännens digitale kanaler. 

Ret til information og ret til at indgive klage

Du har visse rettigheder i forhold til det selskab i Lantmännen-koncernen, som er persondataansvarligt for deres personoplysninger (se kontaktoplysninger nedenfor):

 • Ret til adgang (registeruddrag) – en ret til at få bekræftelse på og information om behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til rettelse – en ret til at få rettet forkerte oplysninger.
 • Ret til sletning – en ret til at få slettet oplysninger. Denne ret er begrænset til oplysninger, som i henhold til loven kun må behandles med dit samtykke, hvis du trækker samtykket tilbage og modsætter dig behandlingen.
 • Ret til begrænset behandling – en ret til at kræve, at personoplysningen begrænses, f.eks. hvis du modsætter dig oplysningernes rigtighed. Mens rigtigheden undersøges, er Lantmännens adgang til oplysningerne begrænset.
 • Ret til dataoverførbarhed – en ret til at kræve, at personoplysninger flyttes fra en persondataansvarlig til en anden. Denne ret er begrænset til oplysninger, som du selv har overdraget os.

Information om cookies – og hvordan du kan undgå cookies

Lantmannens brug af cookies:

Vi bruger cookies på vores websteder. En cookie er en lille tekstfil, som lægges på din computer for at gøre nogle funktioner nemmere, f.eks. navigation på webstedet. Vi bruger også cookies til at indsamle statistik om antallet af besøgende på webstedet og til at få information om, hvordan webstedet bruges. Disse oplysninger gør det muligt for os at udvikle og optimere webstedet. Endelig bruger vi cookies til at se, hvilke annoncer der er relevante for dig og til at evaluere vores reklamekampagner. Disse cookies sporer blandt andet, hvis du har set en reklamekampagne for andre selskaber i koncernen på et andet websted og derefter er landet på Lantmännens websted.

De oplysninger, der indsamles via cookies på vores websteder, bruges kun til Lantmännens formål, dvs. ikke til tredjeparters formål. Cookies bruges nogle gange til at indsamle oplysninger, der betragtes som personoplysninger, f.eks. IP-adresser og information knyttet til IP-adressen, men ingen personlige data, der direkte kan henføres til dig som person.

Cookies kan enten slettes automatisk, når brugeren lukker sin browser (såkaldte "session- cookies") eller gemmes på brugerens computer for at gøre fremtidige besøg på webstedet nemmere (såkaldte "persistent cookies"). Også persistent cookies bør slettes automatisk efter en vis tid.

Navn

Type af cookie og funktion

Data, der opbevares

Opbevaringstid

ASP.NET_SessionId

Denne cookie er en forudsætning for, at webstedet kan fungere, og den genereres, når du besøger webstedet.

Nødvendig til at identificere klienten med websessionen.

Slettes, når browseren lukkes.

Epi:NumberOfVisits

Bruges, hvis du bruger personlige indstillinger i EPiServer. Kriteriet holder styr på, hvilken blok eller hvilket "banner" der skal vises. Kan også gælde indhold i løbende tekst.

Giver kunden en bedre oplevelse på webstedet.

Permanent cookie, der slettes efter 2 år, når du vender tilbage til webstedet (opdateres ved aktivitet).

BIGipServerlantmannen.se

_HTTP_Pool

Denne cookie bruges til belastnings- balancering.

En teknisk løsning til at støtte flere samtidige brugere.

Slettes, når browseren lukkes.

Google Analytics: _utmat

Bruges til at kontrollere tidsintervallet på anmodning fra Google Analytics.

Værktøj til at analysere besøgendes adfærd for at forbedre kundeoplevelsen og sikre webstedets funktioner.

Slettes efter 10 minutter.

Google Analytics: _utma

Bruges til at skelne mellem besøgende og sessioner. Cookien opdateres hver gang, siden besøges, og dataene sendes til Google Analytics.

Værktøj til at analysere besøgendes adfærd for at forbedre kundeoplevelsen og sikre webstedets funktioner.

Slettes 2 år fra sidste besøg (opdateres ved aktivitet).

Google Analytics: _utmb

Bruges til at bestemme nye sessioner for hvert besøg på siden. Cookien opdateres hver gang, siden besøges, og dataene sendes til Google Analytics.

Værktøj til at analysere besøgendes adfærd for at forbedre kundeoplevelsen og sikre webstedets funktioner.

Slettes 30 minutter fra sidste besøg (opdateres ved aktivitet).

Google Analytics: _utmc

Bruges til at bestemme nye sessioner for hvert besøg. Cookien opdateres hver gang, siden besøges, og dataene sendes til Google Analytics.

Værktøj til at analysere besøgendes adfærd for at forbedre kundeoplevelsen og sikre webstedets funktioner.

Slettes, når browseren lukkes.

Google Analytics: _utmz

 

Gemmer trafik kilden eller kampagnen, der forklarer, hvordan brugeren fandt Lantmännen’s website. Cookien opdateres hver gang siden bliver besøgt, og dataene sendes til Google Analytics

Disse cookies bruges til at vise annoncer, der er relevante for den besøgende og for at finde ud af, hvor mange besøgende der ser en reklamekampagne for Lantmännen på andre websites og derefter foretager et køb på Lantmännens hjemmeside samt til at evaluere Lantmännens reklamekampagner.

Slettes 6 måneder efter sidste besøg (opdateres I tilfælde af aktivitet).

Lantmannenlandepræferencer

Bruges til at bestemme hvilket geografisk-bestemt website, brugeren skal henvises til fremadrettet og husker dette ved det næste besøg. 

Dit sprog og/eller lande præferencer.

Udløber ikke med mindre brugeren sletter sine browser data/cookies

Cookie politik accepteret

Bruges til at bestemme om, brugeren har accepteret cookie-politikken eller ej.

Brugeren accept af cookies

Udløber efter 6 måneder

hubspotutk

Denne cookie bruges til at holde styr på en besøgendes identitet. Denne cookie sendes til HubSpot på formularindgivelse og anvendes ved de-duplikering af kontakter.

Værktøj til at analysere besøgsadfærd for at forbedre forbrugeroplevelsen og sikre en god funktionalitet af websitet og den digitale markedsføring.

Udløber efter 10 år

__hssc

Denne cookie holder styr på sessioner. Dette bruges til at bestemme, om vi skal øge sessionsnummeret og tidsstemplerne i __hstc-cookien. Den indeholder domænet, viewCount (adderer hver sideView i en session), og session påbegyndelses tidsstempel.

Værktøj til at analysere besøgsadfærd for at forbedre forbrugeroplevelsen og sikre en god funktionalitet af websitet og den digitale markedsføring.

Udløber efter 30 minutter

__hssrc

Når HubSpot ændrer session cookie, er denne cookie indstillet. Vi sætter det til 1 og bruger det til at afgøre, om brugeren har genstartet sin browser. Hvis denne cookie ikke findes, når vi administrerer cookies, antager vi, at det er en ny session.

Undersøger baggrunden for den nye session, hver gang HubSpot skifter session.

Udløber aldrig – session baseret cookie

__hstc

Den vigtigste cookie til at spore besøgende. Den indeholder domænet utk.

Første tidsstempel (første besøg), sidste tidsstempel (sidste besøg), aktuelle tidsstempel (dette besøg) og sessionsnummer (trin for hver efterfølgende session).

Udløber efter 10 år

messagesUtk

Denne cookie bruges til at genkende brugerens chat med os via livechat. Hvis brugeren forlader vores websted, før han/hun bliver tilføjet som en kontakt, vil han/hun have denne cookie forbundet med sin browser. Hvis brugeren har en historik med at chatte med os og vender tilbage til vores side senere i den samme cookie-browser, indlæser meddelelsesværktøjet denne samtalehistorie med os.

Chat og beskeder fra tidligere Kontakt gennem livechat.

Uvist

 

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke accepterer brug af cookies, kan browseren indstilles, så den automatisk afviser lagring af cookies eller informerer dig, hver gang et websted beder om tilladelse til at gemme en cookie. Gennem browseren kan du også slette tidligere gemte cookies. Hvis din browser afviser cookies, kan det betyde, at webstedets funktioner er begrænsede.

Sociale netværk

Webstedet gemmer undertiden indhold og delingsværktøjer fra sociale netværk. Disse leverandører kan derfor komme til at bruge cookies på Lantmännens websted. Lantmännen har ikke adgang til og kan ikke kontrollere disse cookies eller de oplysninger, de indsamler. Du bør kontrollere den pågældende tredjeparts websted for at få yderligere oplysninger om disse cookies og om, hvordan du kan vælge ikke at modtage dem.

Kontaktoplysninger vedrørende spørgsmål om personoplysninger og cookies

Den persondataansvarlige for behandling af dine oplysninger er Lantmännens ekonomisk föreningeller, hvor det er relevant, et andet selskab i Lantmännen. Hvis du har spørgsmål om, hvordan Lantmännens ekonomisk förening behandler dine personoplysninger eller bruger cookies, eller ønsker information om og kontaktoplysninger for den udpegede databeskyttelsesrådgiver/databeskyttelsesansvarlige vedrørende personoplysningsspørgsmål i andre selskaber i Lantmännen, er du velkommen til at kontakte Lantmännens ekonomisk förening databeskyttelsesrådgiver/ databeskyttelsesansvarlige for personoplysningsspørgsmål på dataskyddsombud@lantmannen.com.

Kontakt
Kontakt

Lantmännen Schulstad A/S 

Avedøre:

Hammerholmen 21A
2650 Hvidovre

+45 36 39 71 00

© Lantmännen Unibake 2017 | Schulstad er en del af Lantmännen | Privat Politik

Lantmännen Schulstad A/S / Hammerholmen 21A / 2650 Hvidovre / Tlf +45 36 39 71 00