has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Sinu usaldus on meie vastutusel

Meie ettevõtte vastutustundlikkus on meie jaoks oluline.

Vastutustundlikkus on ühtlasi meie äritegevuse kasvu eelduseks.

Meie vastutus

Lantmännen Unibake ettevõtlustegevus põhineb läbipaistvusel ja vastutustundlikkusel. Jätkuva kasvu eelduseks on meie hea maine ja usaldusväärne tegutsemine.

Vastutame täielikult kogu oma tegevuse ja kõikide tööprotsesside eest väärtusahela kõikides etappides.

  • Toorainete jälitatavus ja usaldusväärsus
  • Keskkonnakaitse järjepidev tõhustamine
  • Kõrge kvaliteediga ja ohutud tooted
  • Tervislikud alternatiivid tarbijatele
  • Värskeim oskusteave ja innovatsiooni edendav teadusuuring
  • Turvaline ja hubane töökoht, kus toetatakse töötajate isiklikku arengut

Meie vastutustundliku äritegevuse põhimõtted ja eesmärgid on jaotatud kolmeks selgepiiriliseks aspektiks: usaldus, vastutustundlikkus ja vastastikune austus.

Kuna kuulume kontserni Lantmännen Group, järgime Lantmänneni tegevuskoodeksit.

Usaldus

Oleme oma klientide äripartnerid. Tutvustame neile valdkonna suundumusi, jagame infot ja ideid äri arendamiseks ning garanteerime tarbijatele läbipaistva ja turvalise tarneahela.

Loe veel usalduse kohta

Vastutustundlikkus

Lantmännen Unibake järjepidev arendusprogramm aitab mitmel moel vähendada meie tegevuse keskkonnamõjusid.

Loe veel vastutustundlikkuse kohta

Vastastikune austus

Meie äritegevuse arenemise ja kasvu taga on inimesed. Seepärast tugineb meie koostöö tingimusteta vastastikusele austusele.

Loe veel vastastikuse austuse kohta

Lantmännen Unibake Estonia AS | Kungla 4 | 76505 Saue, Estonia | info.unibakefi@lantmannen.com | Privacy Policy

© 2018 Lantmännen Unibake

Lantmännen