has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Szacunek do
pracowników, klientów, dostawców

Budowanie silnych relacji z otaczającymi nas ludźmi.

Zapewnienie ciągłego rozwoju firmy zależy od zbudowania wzajemnego zaufania z osobami, z którymi współpracujemy. Dlatego też kluczowe jest budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Pracownicy

Praca nad rozwojem pracowników, programy z zakresu rozwoju umiejętności przywódczych i rozwoju talentów, zróżnicowanie personelu pod względem płci społecznej i zapewnianie możliwości rozwoju na polu międzynarodowym są kluczowymi obszarami, w których skupiamy wysiłki w celu utrzymania zadowolonego i zmotywowanego personelu.

Kolejnym z naszych najważniejszych zobowiązań jest zapewnianie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Skupiamy na tym uwagę w każdym zakładzie Lantmännen Unibake. Do końca roku 2016 zbierzemy wszystkie lokalne dane dotyczące bezpieczeństwa w nowym globalnym systemie raportowania. 

Obserwuj nasz profil na LinkedIn  aby dowiedzieć się jeszcze więcej o Lantmännen jako pracodawcy i poznać możliwości jakie oferujemy.

Dostawcy

Utrzymanie dobrych relacji z dostawcami jest dla nas kluczowe. Odpowiedzialna współpraca z dostawcami opiera się na udzielaniu im wsparcia i pomocy w spełnieniu przez nich naszych wymagań oraz wsparcie ich rozwoju i innowacyjności.

Od wszystkich dostawców oczekujemy podpisania Kodeksu postępowania dostawców firmy Lantmännen, który określa nasze oczekiwania w kontekście środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków socjalnych i etyki w biznesie. Systematycznie monitorujemy naszych dostawców pod kątem potencjalnego ryzyka.

Partnerzy badawczy

Wiele z naszych inicjatyw prozdrowotnych oraz z zakresu żywienia opieramy na wspólnych projektach badawczych prowadzonych z uniwersytetami, instytutami badawczymi oraz działem badań i rozwoju firmy Lantmännen w Sztokholmie. Wraz z naszym działem badań i rozwoju takie projekty stanowią źródło wiedzy i dają możliwość reagowania na trendy konsumenckie. 

 

Sprawdzanie dostawców

Od 2008 roku systematycznie pracujemy nad wdrożeniem naszego Kodeksu Postępowania oraz identyfikacją, minimalizacją i monitorowaniem ryzyka dostawców

Kontakt
Kontakt

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

Siedziba/Headquarter

ul. Unii Lubelskiej 1 

61-249 Poznań, Poland

Biuro / Visiting Address

Stanisławów Pierwszy

ul. Strużańska 10

05-126 Nieporęt, Poland 

 
22 772 42 54