sädesfält

Företagsstruktur

Lantmännen Unibake är ett internationellt företag med verksamhet i ett 20-tal länder och kunder på alla kontinenter. Vårt huvudfokus är den nordeuoropeiska marknaden, men vi är alltid öppna för nya, internatioenlla möjligheter.

Vårt företag har utvecklats genom många år av sammanslagningar och en ständig tillförsel av ny kunskap och kompetens, nu senast genom vårt förvärv av VAASAN. Detta har haft en stor inverkan på företagets tillväxt och har skapat en flexibel, kunskapsinriktad och förändringsorienterad organisation.

Organisationen har en stark lokal förankring som vilar på en global plattform med gemensamma strategier, kunskapscentra och tjänster. Det gör att vi kan arbeta nära kunderna och bemöta enskilda marknadsbehov samtidigt som vi drar nytta av fördelarna med vår internationella närvaro. Koncernens huvudkontor ligger i Köpenhamn.

Lantmännen Unibake ägs av 25 000 svenska lantbrukare genom Lantmännen-koncernen, som är ett av norra Europas största företag inom livsmedel, jordbruk och energi.

Sälj- & Marknad, Sverige

 

Kontakt
Lantmännen Unibake Sverige

Box 1644
701 16 Örebro
Besöksadress:
Sliparevägen 1-5 Örebro

Privacy Policy