Vår Sälj- & Marknadsorganisation

Vår Sälj- & Marknadsorganisation består av en Marknadsavdelning som leds av av
Eva Strömbom samt två Säljavdelningar, en för Foodservice och en för Retail.

  • Övergipande ansvarig för för Sales Retail & Convenience: Johan Cronehag
  • Överigripande anvarig för Foodservice: Peter Näs 

 

Kontakt
Lantmännen Unibake Sverige

Box 1644
701 16 Örebro
Besöksadress:
Sliparevägen 1-5 Örebro

Privacy Policy