har lagts till Skapa en katalog Gå till favoriter Stäng
Loading...
Tillbaka Favoriter Rensa alla
Inga produkter har lagts till
Skicka katalog till e-post

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning som uppföljning på hur medarbetarskap och ledarskap fungerar. Resultatet ligger till grund för kontinuerligt förbättringsarbete på respektive nivå och chefs ansvarsområde.

Resultat Unibake Sverige 2019 enligt nedan:

Kontakt
Lantmännen Unibake Sverige

Box 1644
701 16 Örebro
Besöksadress:
Sliparevägen 1-5 Örebro